Privacy

Privacyverklaring
Het privacybeleid van Starkites Nederland beschrijft de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en genereren. Ook leggen wij uit hoe deze gebruikt, gedeeld en beschermd worden. Ook leggen wij de keuzes uit die je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je hierover met ons contact kunt opnemen.

Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van je persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. Je bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.

Onder "persoons gerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Welke gegevens hebben wij van je nodig?

Voor- en achternaam
We gebruiken je voor- en achternaam voor het verbeteren van onze service en om ervoor te zorgen dat de door jou bestelde producten aan de juiste persoon worden bezorgd.

Adres en woonplaats
Wij gebruiken je adres en woonplaats voor het verbeteren van onze service en om ervoor te zorgen dat de door jou bestelde producten aan het juiste adres worden bezorgd.

Telefoonnummer
Wij gebruiken je telefoonnummer voor het verbeteren van onze service en om ervoor te zorgen dat indien nodig wij je tijdig kunnen informeren over eventuele bijkomstigheden betreffende jouw bestelling.

Betaalgegevens
Je betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding naar de banken verstuurd. Wij slaan je gegevens hiervan ook niet op. Het enige wat wij terugkrijgen is een melding of je betaling wel of niet geslaagd is. Mocht je een product retourneren, dan kunnen wij je om je gegevens vragen om het juiste aankoopbedrag terug te storen naar je rekening.

IP-Adres
Je IP-Adres wordt opgeslagen bij verschillende handelingen op onze website. Wij slaan je IP-adres op om fraude en misbruik tijdig te kunnen herkennen.

E-mail Adres
Wij gebruiken je e-mailadres voor het verbeteren van onze service en om ervoor te zorgen dat wij je kunnen informeren over je bestelling. Indien je toestemming hebt gegeven, kunnen wij je e-mailadres ook gebruiken om je nieuwsbrieven en relevante informatie te sturen.

Server-logbestanden
Je kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer je onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via je internetbrowser doorgegeven en in loggegevens (server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens dienen uitsluitend om de storingsvrije werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens toe te wijzen aan een bepaalde persoon.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier 
Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we je persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover je deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact. Door het verzenden van je bericht ga je akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met jouw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. 

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Je e-mailadres wordt alleen gebruikt om je aanvraag te verwerken. Je gegevens worden vervolgens gewist als je niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount
Bij de opening van een klantaccount verzamelen wij je persoonsgegevens in de daarbij aangegeven omvang. Het doel van gegevensverwerking is om je aankoopervaring te verbeteren en orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt met jouw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Je klantaccount wordt vervolgens gewist. 

Verzameling, verwerking, gebruik en verwerking van persoonsgegevens bij bestellingen 
Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en verwerking van je bestelling en voor de verwerking van je verzoeken. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 (1) sub b AVG en is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst met jou. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Uitgesloten hiervan zijn alleen onze servicepartners, die we nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele betrekking of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die worden genoemd in de betreffende clausules van deze privacyverklaring, zijn dit bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën: Verzenddienstverleners, betalingsdienstaanbieders, leveranciers van goederenbeheerdiensten, dienstverleners voor orderverwerking, webhosters, IT-dienstverleners en dropshipping-dealers. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.

Het doorgeven van het e-mailadres aan transportbedrijven voor informatie over de verzendstatus
In het kader van de contractafwikkeling geven wij je e-mailadres door aan het transportbedrijf, mits je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd in het bestelproces. Het doel van het doorgeven is om je per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt met jouw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. Je kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan de privacyverklaring van PayPal. Deze vind je op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_GB

Gebruik van betaalmethodes.
Voor online betalingen gebruiken wij onder een payment provider systeem die voor ons de online betalingen afhandelt van:

  • Visa
  • PayPal
  • iDeal
  • Bancontact
  • Maestro
  • Mastercard
  • Mister Cash

Bij het maken van een aankoop middels de betalingsverwerking technologieën, verzamelen wij je persoonsgegevens in de daarbij aangegeven omvang. Het doel van gegevensverwerking is om je aankoopervaring te verbeteren en orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt met jouw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Je klantaccount wordt vervolgens gewist. 

Cookies 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat je browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en je diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

Daarnaast gebruiken wij cookies op onze website om het surfgedrag van onze paginabezoekers te kunnen analyseren. 

Daarnaast gebruiken wij cookies om bezoekers van andere websites achteraf te kunnen benaderen met gerichte, op hun interesses gerichte reclame.

De verwerking gebeurt op basis van § 15 (3) TMG alsmede artikel 6 (1) sub f AVG met het oog op het gerechtvaardigde belang bij de bovengenoemde doeleinden. 

De gegevens die op deze manier van jou worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens te koppelen aan jouw persoon. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van je opgeslagen. 

Om redenen die verband houden met je specifieke situatie heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG. 

Cookies worden op je computer opgeslagen. Je hebt dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door in je internetbrowser de juiste technische instellingen te kiezen, kun je het opslaan van cookies en de overdracht van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen je er echter op dat je dan in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.

Via de onderstaande links kun je informeren hoe je de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gebruik van Google Analytics 
Op onze website gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google “). De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers ervan te analyseren. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om je gebruik van de website te analyseren, om verslag uit te brengen over de activiteiten op de website en om verdere diensten te leveren aan de eigenaar van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op deze website wordt de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt je IP-adres door Google tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. Indien nodig worden je gegevens naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS beschikbaar. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang van een vraaggericht en doelgericht ontwerp van de website. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

U kunt hiervoor verhinderen dat uw browser cookies opslaat via de desbetreffende technische instellingen van uw browser. We willen er u wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet ten volle gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt, door de via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare plug-in te downloaden en te installeren. U kunt een opt-out cookie installeren om het verzamelen door Google Analytics van gegevens die verstuurd worden tussen uw apparaten tegen te gaan. Opt-out cookies verhinderen dat uw gegevens worden verzameld als u deze webpagina bezoekt. Voor een volledige werking, dient u de opt-out te installeren voor al uw systemen en apparaten. Klik hier om het opt-out cookie te installeren: Disable Google Analytics.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. https://www.google.de/intl/nl/policies/.

Gebruik van Affiliate Marketing systemen. 
Op onze website gebruiken we de affiliate marketingtool. De gegevensverwerking heeft tot doel tot het beheren en analyseren van bezoekers voortkomend uit actieve affiliate campagnes. Hiervoor worden gegevens verzameld en opgeslagen. M.b.v. deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Met cookies kan de internetbrowser en de gebruiker weer herkend worden. De met de affiliate tool ingewonnen gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoons gerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang van een vraaggericht en doelgericht ontwerp van de website.

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

Gebruik van het chatsysteem
Wij gebruiken op onze website een chatsysteem. Het systeem dient voor de communicatie tussen u en ons als provider. Er worden ook gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. M.b.v. deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Met cookies kan de internetbrowser weer herkend worden. De met het chatsysteem-technologieën ingewonnen gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoon gerelateerde gegevens van de drager van het pseudoniem.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang van directe communicatie met de klant en van een vraaggericht ontwerp van de website. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

U kunt het bezwaar uiten door de opslag van cookies te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter in dit geval op dat u in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.

Gebruik van Marketingtools 
Op onze website gebruiken we analyse-, marketing- en sales- tools. De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers ervan te analyseren. Hiervoor worden gegevens verzameld en opgeslagen. M.b.v. deze gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Met cookies kan de internetbrowser weer herkend worden. De met de marketingtool-technologieën ingewonnen gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoon gerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang van een vraaggericht en doelgericht ontwerp van de website.

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG. 

Gebruik van Google AdSense 
Op onze website gebruiken we de AdSense-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google “).

Deze functie dient voor het verhuren van advertentieruimte op de website en richt zich op bezoekers van de website met interesse gerelateerde reclame.

Met deze functie kunnen bezoekers van de website van de provider gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclameboodschappen ontvangen van het Google Display Network. Daarbij maakt Google gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie indien nodig aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde oogpunt bij bovengenoemd doel.

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

U kunt hiervoor het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door via de volgende link de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl.

Verder kunt u het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door een bezoek te brengen aan de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ en door de aanvullende opt-out-informatie die daar wordt beschreven, te implementeren.

Ook kunt u verhinderen dat uw browser cookies opslaat via de instellingen van uw browser. We willen er u wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet ten volle gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website.

Ga voor meer informatie en de privacyverklaring van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/https://www.google.de/policies/privacy/

Google+ van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter van Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Add This van Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA) https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Instagram van Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) https://help.instagram.com/155833707900388

Xing van XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

Toepassing van Facebook-plug-ins
Op deze website worden plug-ins van het van het sociaal netwerk facebook.com gebruikt, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA geëxploiteerd wordt ("Facebook”).

Wanneer u met een van zo'n plug-in voorziene internetpagina van onze website oproept, wordt een verbinding met de Facebook-servers gemaakt en daarbij de plug-in door middel van een bericht aan uw browser op de internetsite weergegeven. Hierdoor wordt aan de Facebook-server overgedragen, welke van onze websites u bezocht heeft. Indien u daarbij als lid bij Facebook ingelogd bent, zal Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Bij het gebruik van de plug-in-functies (bijv. aanklikken van de „vind ik leuk “-button, geven van een commentaar) wordt ook deze informatie aan uw Facebook-account toegewezen, wat u alleen door uitloggen vóór het gebruik van de plug-in kunt voorkomen.

Wanneer u niet wilt, dat Facebook de verzamelde informatie onmiddellijk aan uw facebookprofiel toewijst, moet u zich ofwel vóór het bezoek aan onze pagina bij Facebook uitloggen of door gebruik te maken van een „Facebook blocker “het laden van de facebook-plugin-ins op onze websites blokkeren.

Meer informatie over verzamelen en gebruik van de gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming uw privacy vindt u in het privacy beleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Gebruik van Google "+1" - knop
Op deze website wordt de "+1" - knop van het sociale netwerk Google Plus van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA, (hierna "Google" genoemd) gebruikt. Indien u met de "+1" - knop voorziene pagina's van onze website opent, wordt een verbinding naar de Google-servers in de VS gemaakt en de knop door bericht aan uw browser op de website voorgesteld. Hierbij worden zowel uw IP-adres als ook de informatie welke van onze websites u bezocht heeft aan de Google-server overgedragen. Dit geldt of u nu bij Google geregistreerd of ingelogd bent of niet. Ook bij niet-geregistreerde of niet ingelogde gebruikers vindt een overdracht plaats. De "+1" - knop wordt niet gebruikt om uw internetbezoek te registreren. Google noteert bij het aangeven van een "+1" - knop niet permanent uw browsergeschiedenis en evalueert uw bezoek aan een pagina met "+1" - knop ook niet op een andere manier. Google slaat ongeveer twee weken gegevens over uw bezoek op voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens zijn echter niet volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URL's gestructureerd en worden ook niet aan ons doorgestuurd.
Bent u bovendien lid bij Google Plus en tijdens het moment dat u de plug-in gebruikt bij Google Plus ingelogd, dan wordt alle informatie over uw websitebezoek met uw Google Plus Account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Ook in het geval van interacties die met de verschillende Google plug-ins mogelijk zijn, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld en aan Google overgedragen en opgeslagen. Een overzicht van de verschillende Google plug-ins vindt u hier:
https://developers.google.com/+/web/

Indien u in de instellingen van Google Plus uw profiel openbaar toegankelijk heeft gemaakt, kunnen uw "+1" van Google als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, als bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsten op websites en advertenties op het internet getoond worden. Indien u niet wilt dat Google de verzamelde informatie rechtstreeks op uw Google Plus profiel plaatst, moet u zich voor uw bezoek aan onze pagina bij Google Plus uitloggen.
Verdere informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Google, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot de bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacyverklaring van Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

U heeft ook de mogelijkheid door installatie van de betreffende add-ons in uw browser het laden van Google plug-ins te verhinderen.

Gebruik van Addthis-plugins
Op deze internet pagina's worden "Addthis" - plug-ins gebruikt die door het bedrijf AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA ter beschikking worden gesteld; hierna AddThis LLC genoemd. De AddThis LLC maakt het mogelijk met de "Addthis" - plug-in het gebruik van de zogenaamde deelknoppen (Sharebuttons) waarmee men de afzonderlijke internetpagina's via sociale netwerken op het internet aanbevelen of bij verschillende aanbieders van bladwijzers (Bookmarkingservice) kan opslaan. De verschillende Addthis logo's die de plug-in bevat, kunt u zien op de volgende link:
https://www.addthis.com/get/sharing
Indien u met een dergelijke plug-in voorziene internetpagina's van onze website aanroept, wordt een verbinding naar de AddThis-servers in de VS gemaakt en de plug-in wordt door een bericht aan uw browser op de internetpagina voorgesteld. Hierbij worden zowel uw IP-adres als ook de informatie welke van onze websites u bezocht heeft aan de AddThis-server overgedragen. Voor zover komt het gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de pagina wordt opgeslagen. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser opnieuw te herkennen. De AddThis LLC maakt uit deze gegevens geanonimiseerde gebruikersprofielen. Dezen zijn bedoeld om online aanbiedingen nog beter op de betreffende behoeften af te stemmen.
Verdere informatie over de verzameling en verwerking van de overgebrachte gegevens door AddThis LLC kunt u op www.addthis.com/privacy/privacy-policy zien.
U kunt ook de verzameling gegevens en opslag ervan door AddThis LLC altijd voor de toekomst tegenspreken doordat u op de internetpagina www.addthis.com een zogenaamde "Opt-Out-Cookie" instelt http://www.addthis.com/privacy/opt-out.
U heeft ook de mogelijkheid door installatie van de betreffende add-ons in uw browser het laden van de Addthis - plug-ins te verhinderen.

Gebruik van Twitter-plug-ins
Op onze website zijn de functie van de dienst Twitter geïntegreerd.
Twitter is een sociaal media portaal van het bedrijf Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA).
Wij gebruiken Twitter plug-ins. Indien u een navenante website aanroept die een dergelijke plug-in bevat, komt het tot een uitwisseling van gegevens met de servers van Twitter die zich in de VS bevinden.
Ook in het geval van interacties die met de verschillende Twitter plug-ins mogelijk zijn, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld en aan Twitter overgedragen en opgeslagen.
Bent u bovendien lid bij Twitter en tijdens het moment dat u de plug-in gebruikt bij Twitter ingelogd, wordt alle informatie over uw websitebezoek met uw Twitter account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt.
Indien u niet wilt dat Twitter informatie met de gegevens van uw Twitter account verbindt en samenbrengt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Twitter uitloggen.
Verdere informatie over de verzameling en gebruik van gegevens door Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy.

Gebruik van Pinterest-plug-ins
Op deze website worden plug-ins van het sociale netwerk Pinterest gebruikt, die door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA bestuurd wordt ("Pinterest").
De verschillende logo's die de plug-in bevat (bv. "Pin-it-Button" of de "P"-knop), kunt u op de volgende link inkijken: http://business.pinterest.com/pin-it-button/
Indien u een navenante website van onze website opent, die een dergelijke plug-in bevat, wordt een verbinding tussen uw computer en de servers van Pinterest gemaakt en de plug-in door bericht aan uw browser op de internetpagina voorgesteld. Hierbij worden zowel uw IP-adres als ook de informatie welke van onze websites u bezocht heeft aan de Pinterest-server in de VS overgedragen. Dit geldt of u nu bij Pinterest geregistreerd of ingelogd bent of niet. Ook bij niet-geregistreerde of niet ingelogde gebruikers vindt een overdracht plaats.
Bent u bovendien lid bij Pinterest en tijdens het moment dat u de plug-in gebruikt bij Pinterest ingelogd, wordt alle informatie over uw websitebezoek met uw Pinterest account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Ook in het geval van interacties die met de verschillende Pinterest plug-ins mogelijk zijn, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld en aan Pinterest overgedragen en opgeslagen.
Indien u niet wilt dat Pinterest informatie met de gegevens van uw Pinterest account verbindt en samenbrengt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Pinterest uitloggen.
Verdere informatie over de verzameling en gebruik van gegevens door Pinterest vindt u op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy 

Gebruik van Instagram-plug-ins
Op deze internetpagina's worden plug-ins van de online-dienst Instagram gebruikt, die door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA wordt geëxploiteerd ("Instagram").

Wanneer u internetpagina's met zo'n plug-in op onze website oproept, wordt een verbinding met de Instagram-servers gemaakt en daarbij de plug-in door middel van een bericht aan uw browser op de internetpagina weergegeven. Hierdoor wordt aan de Instagram-server zowel uw IP-adres als informatie over welke van onze internetpagina's u bezocht heeft doorgegeven.

Wanneer u daarbij bent ingelogd op Instagram, wijst Instagram deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. aanklikken van de „Instagram “-button) wordt ook deze informatie aan uw Instagram-account toegewezen, wat u alleen door uitloggen vóór het gebruik van de plug-in kunt verhinderen.

Wanneer u niet wilt, dat Instagram de verzamelde informatie onmiddellijk aan uw Instagram-account toewijst, moet u of voor het bezoek aan onze website uitloggen bij Instagram of door gebruik te maken van een Add-On, bijv. de Script-Blocker „NoScript “(noscript.net), voor uw browser het laden van de Instagram-plug-ins op onze websites blokkeren.

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door Instagram en over uw daarmee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming uw privésfeer vindt u in de privacy policy van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

Gebruik van YouTube
Wij gebruiken op onze website de embedding-functie van YouTube-video's van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube “).

YouTube is een met Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) verbonden onderneming.

De functie geeft video's weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iFrame op de website. Daarbij is de optie „Geavanceerde privacy modus “geactiveerd. Daardoor slaat YouTube geen informatie op over de bezoekers van de website. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt de informatie hierover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen.

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door YouTube en Google en over de daarmee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy policy van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Gebruik van GoogleMaps
Op onze website gebruiken we de inbeddingsfunctie van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve landkaarten mogelijk.

Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google de gegevens van bezoekers van de websites wanneer zij de pagina's bezoeken waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Google is te vinden in de informatie van Google over privacy policy op https://www.google.com/privacypolicy.html.
Daar kunt u ook uw instellingen in het privacy centrum wijzigen, zodat u uw gegevens die door Google worden verwerkt, kunt beheren en beschermen.

Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS beschikbaar.

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

Hiervoor moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter in dit geval op dat u in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website, zoals bijvoorbeeld de interactieve kaartweergave, in volle omvang kunt benutten.

Duur van de opslag
Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de getroffen persoon
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.

Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.

Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in ons colofon.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.